missie en visie OR

De Ondernemingsraad heeft onlangs kritisch gekeken naar de missie en visie die hij had geformuleerd. Omdat de OR steeds in ontwikkeling wil zijn is het belangrijk om ook de missie en visie hier weer op aan te passen en meer te formuleren volgens deze tijd.

Onze visie
De ondernemingsraad is een betrouwbare partner voor medewerkers en de organisatie. Hij zorgt ervoor dat er een ontwikkelklimaat is waarbij medewerkers zich veilig en gesteund voelen met oog en respect voor belangen van alle medewerkers. De ondernemingsraad voert zijn taak met kennis en kunde uit. Hij is zichtbaar en vernieuwend en kan zijn stijl van werken aanpassen aan datgene wat de organisatie, overheid en de CAO vraagt.

Onze missie
De ondernemingsraad kijkt voortdurend naar de balans tussen collectieve belang van de medewerkers en het organisatiebelang, hij helpt mee om de continuïteit van Arduin te waarborgen. De ondernemingsraad gaat voor een stabiele, toekomstgerichte organisatie.