Reactie OR op vertrek Patty van Belle

Beste medewerkers,

Via dit bericht willen we jullie laten weten op welke wijze de OR is en wordt betrokken, nadat bekend werd dat Patty van Belle haar functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van Arduin heeft neergelegd.

Op 5 augustus 2014 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht via een mail alle medewerkers op de hoogte gesteld dat Patty van Belle haar functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van Arduin neerlegt. Kort daarvoor is de voorzitter van de OR door de voorzitter van de Raad van Toezicht reeds persoonlijk op de hoogte gesteld van dit feit.

In de mail van de voorzitter van de Raad van Toezicht d.d. 21 augustus 2014 wordt aangegeven dat er een interim-bestuurder wordt benoemd.
De OR heeft een adviserende rol bij deze benoeming. Ook bij de benoeming van de uiteindelijke bestuurder zal de OR om advies gevraagd moeten worden. De OR zal zich positief kritisch opstellen in het benoemingsproces.

De OR heeft er vertrouwen in dat de overleggen met de heer René van der Waal, in zijn functie als tijdelijke voorzitter van de Raad van Bestuur constructief zullen verlopen. Alle reeds geplande overlegvergaderingen kunnen gewoon doorgang vinden. De verslagen van deze overleggen zullen op de gebruikelijke manier worden gepubliceerd.

De ondernemingsraad.
27 augustus 2014