OR Verkiezingen

Aan alle medewerkers,

DE OR IS OP ZOEK NAAR JOU!

In verband met het recente vertrek van een OR-lid (door verandering van werkgever) zullen er tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd.

Wil jij de OR compleet maken? Stel je dan verkiesbaar!

Als OR lid praat en denk je met de Raad van Bestuur mee over diverse beleidsontwikkelingen op personeel-, organisatorisch- en financieel gebied.

Een interessante positie binnen de organisatie, zeker gezien de komende ontwikkelingen. Wil je iets betekenen voor jezelf, de organisatie en de collega’s? Ben je gemotiveerd en wil je ook nog specifieke competenties ontwikkelen als OR-lid?

Dan zien we je kandidaatstelling graag tegemoet!

Ter voorbereiding op de tussentijdse OR-verkiezingen op 4 maart 2014 is vanaf nu het kiesregister in te zien via de site van de ondernemingsraad. In deze lijst staan de namen van medewerkers die straks mogen stemmen én zich nu als kandidaat verkiesbaar mogen stellen voor de aankomende tussentijdse verkiezingen. Controleer voor jezelf of de lijst klopt.

Om te zorgen dat alleen medewerkers van Arduin deze lijst kunnen bekijken is deze beveiligd met een wachtwoord. Je hebt dit wachtwoord ontvangen in de mail van de ondernemingsraad van 22 december.

Klopt de lijst volgens jou niet, dan is er volgens het OR-reglement de mogelijkheid om formeel bezwaar te maken tegen de inhoud van het register. Bezwaren dienen uiterlijk 6 januari 2015 schriftelijk te worden ingediend bij de OR-verkiezingscommissie (Servicepunt Arduin, tav de OR-verkiezingscommissie, Postbus 85, 4330 AB Middelburg).

Wanneer mag jij je verkiesbaar stellen?
Als je op 4 september 2014 een arbeidsovereenkomst had met Arduin.

Hoe kun jij je verkiesbaar stellen?
Ben je lid van een vakbond? Dan heb je als het goed is inmiddels bericht gehad van je bond. Zo niet, neem dan svp contact met hen op. De kandidatenlijsten van de vakbond dienen uiterlijk 21 januari 2015 bij de verkiezingscommissie binnen te zijn.

Ben je geen lid van een vakbond? Dan kun je je tot en met 10 februari 2015 kandidaat stellen via een Vrije kandidatenlijst. Stuur een mail naar OR@Arduin.nl en je ontvangt een kandidatenlijst om in te vullen en te ondertekenen.

OR verkiezingssite