Notulen lezen

De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat alle medewerkers van Arduin de notulen van onze vergaderingen en van de overleggen met de Raad van Bestuur kunnen lezen.

In het verleden stonden deze notulen openbaar op onze website, waardoor deze voor iedereen te lezen waren.
Met de invoering van de Google mail en diverse andere functies is het nu mogelijk om de notulen op een aparte site te plaatsen waar alleen medewerkers van Arduin deze in kunnen zien na invoeren van hun persoonlijke inloggegevens zoals deze voor alle andere Google functies worden gebruikt, zoals Google mail en Google drive.

Klik hier om in te loggen om de notulen te bekijken.