OR verkiezingen memo 3: kiesregister + bezwaar

Verkiezingen—kandidaatstelling
Alle 11 zetels binnen de OR komen eind van het jaar automatisch vacant omdat de huidige OR periode van 4 jaar ten einde loopt. De termijn om je kandidaat te stellen loopt nog door tot 20 oktober 2016. Zodra er méér kandidaten zijn dan zetels worden er verkiezingen georganiseerd van 10 tot 14 november 2016. Zijn er 11 of minder kandidaten dan komen deze medewerkers automatisch in de OR.

Stemgerechtigd
Er is een lijst gepubliceerd op de OR website waarop de namen staan van alle medewerkers die gerechtigd zijn om hun stem uit te brengen bij aankomende verkiezingen. Deze lijst is alleen toegankelijk voor medewerkers van Arduin.
Klik hier voor de lijst. Belangrijk is te controleren of je voorkomt in het kiesregister (maak voor het gemak gebruik van ‘zoek functie’). Als je naam niet voorkomt op de lijst mag je niet stemmen. Je krijgt dan ook geen stembewijs. Wil je je kandidaat stellen? Dat kan als je op 10 mei 2016 (of eerder) in dienst bent gekomen bij Arduin.

Bezwaar
Komt je naam volgens jou onterecht niet voor in het kiesregister? Stuur dan een mail naar de verkiezingscommissie: orverkiezingen@arduin.nl Deze bezwaartermijn duurt een week na verzending van deze memo nr. 3.

Contact verkiezingscommissie
Dit is ons mailadres waar je al je vragen kunt stellen over het OR werk, de verkiezingen, compensatie van OR werk, etcetera: orverkiezingen@arduin.nl De verkiezingscommissie van de OR

Procedure in een notendop:

  • deadline kandidaatstellen: 20 oktober 2016 (deadline lijsten vakbond: 29 september)
  • bekendmaking kandidaten: 27 oktober 2016
  • mail van ‘WiekiesjijOR’ met inlogcode: 7 november 2016
  • verkiezingen: 10 november 09.00 uur—14 november 16.00 uur (digitaal) *