Agendacommissie / dagelijks bestuur

De agenda commissie bestaat uit de voorzitter en de  secretaris van de OR en wordt bijgestaan door de ambtelijk secretaris  van de ondernemingsraad.

De agendacommissie stelt de agenda’s voor de OR-vergaderingen op en in overleg met de Raad van Bestuur de agenda’s voor de overlegvergaderingen.

De agenda’s voor de overlegvergaderingen worden definitief vastgesteld in het betreffende agendaoverleg met de voorzitter, de secretaris, de Raad van Bestuur en de ambtelijk secretaris.

De agendacommissie bestaat uit Louis van Beekum en Loes Franse, bijgestaan door Angelique Lapré