Categorie archief: OR verkiezingen

uitslag OR verkiezingen

Beste collega’s,

Tot en met 14 november 2016 16.00 uur, kon er gestemd worden voor een nieuwe OR.

De stemmen zijn geteld! We willen hierbij een ieder bedanken die zijn/haar stem heeft uitgebracht.

Opkomst was 26,5 % (291 personen hebben gestemd).

De uitslag:

 1. Willeke Geelhoed (253 stemmen)
 2. Jacko Burghardt (241 stemmen)
 3. Angela van Haasteren (224 stemmen)
 4. Arjen Thijsseling (213 stemmen)
 5. Loes Franse (207 stemmen)
 6. Wies Meeusen (199 stemmen)
 7. Anita Nossin (195 stemmen)
 8. Louis van Beekum (192 stemmen)
 9. Ruben Schotanus (188 stemmen)
 10. Huib van Rijn (188 stemmen)
 11. Joleen van den Dorpel (176 stemmen)

Deze collega’s zullen vanaf januari 2017 de nieuwe OR vormen.

Onderstaande collega’s zijn niet gekozen om in de OR plaats te nemen, maar aan hen wordt wel gevraagd om (op volgorde van aantal stemmen) op de reservelijst te komen. Zij worden bij het ontstaan van een vacature gevraagd om alsnog in de OR te komen.

Marieke Goumans (175 stemmen)
Daan Smeding (163 stemmen)
Esther Bijleveld (158 stemmen)
Cocky Bakhuizen (144 stemmen)
Nella van Stee (143 stemmen)
Annette Meeusen (142 stemmen)

Vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie:
de OR leden: Jeanet Priester, Louis van Beekum, Huib van Rijn en Angelique Lapré als ondersteunend secretaris

OR verkiezingen memo 3: kiesregister + bezwaar

Verkiezingen—kandidaatstelling
Alle 11 zetels binnen de OR komen eind van het jaar automatisch vacant omdat de huidige OR periode van 4 jaar ten einde loopt. De termijn om je kandidaat te stellen loopt nog door tot 20 oktober 2016. Zodra er méér kandidaten zijn dan zetels worden er verkiezingen georganiseerd van 10 tot 14 november 2016. Zijn er 11 of minder kandidaten dan komen deze medewerkers automatisch in de OR.

Stemgerechtigd
Er is een lijst gepubliceerd op de OR website waarop de namen staan van alle medewerkers die gerechtigd zijn om hun stem uit te brengen bij aankomende verkiezingen. Deze lijst is alleen toegankelijk voor medewerkers van Arduin.
Klik hier voor de lijst. Belangrijk is te controleren of je voorkomt in het kiesregister (maak voor het gemak gebruik van ‘zoek functie’). Als je naam niet voorkomt op de lijst mag je niet stemmen. Je krijgt dan ook geen stembewijs. Wil je je kandidaat stellen? Dat kan als je op 10 mei 2016 (of eerder) in dienst bent gekomen bij Arduin.

Bezwaar
Komt je naam volgens jou onterecht niet voor in het kiesregister? Stuur dan een mail naar de verkiezingscommissie: orverkiezingen@arduin.nl Deze bezwaartermijn duurt een week na verzending van deze memo nr. 3.

Contact verkiezingscommissie
Dit is ons mailadres waar je al je vragen kunt stellen over het OR werk, de verkiezingen, compensatie van OR werk, etcetera: orverkiezingen@arduin.nl De verkiezingscommissie van de OR

Procedure in een notendop:

 • deadline kandidaatstellen: 20 oktober 2016 (deadline lijsten vakbond: 29 september)
 • bekendmaking kandidaten: 27 oktober 2016
 • mail van ‘WiekiesjijOR’ met inlogcode: 7 november 2016
 • verkiezingen: 10 november 09.00 uur—14 november 16.00 uur (digitaal) *

OR Verkiezingen, memo 2

Einde & nieuw begin OR Arduin

Eind dit jaar treden álle OR leden automatisch af in verband met het einde van de OR periode van 4 jaar. Dit betekent dat ook álle 11 zetels vrij komen. Een aantal huidige leden zullen zich herkiesbaar stellen. Maar vanaf nu kan iedereen zich kandidaat stellen om plaats te nemen in de nieuwe OR.

Zijn er méér dan 11 kandidaten dan zullen er verkiezingen plaatsvinden van 10—14 november 2016. Stel je uiterlijk 20 oktober 2016 kandidaat en vraag voor die tijd het kandidaatstelling formulier op via ons speciale mailadres voor deze verkiezingen: orverkiezingen@arduin.nl of download het formulier hier

Je mag je kandidaat stellen als je 10 mei 2016 (of eerder) in dienst gekomen bent. Iets betekenen voor je collega’s? Stel je kandidaat voor de OR! Geregeld krijgt de OR vragen en signalen van collega’s over zaken die spelen op de werkvloer. Zaken die jou ook aangaan. Zaken die de OR mee kan nemen in standpunten en discussies met de Raad van Bestuur. Zaken die er toe doen.

Oefen je invloed uit en kom in de OR! Meepraten over beleid van Arduin? Stel je kandidaat voor de OR! Bijna elke maand heeft de OR overleg met de Raad van Bestuur over aspecten die te maken hebben met belangrijke beleidsvraagstukken. Aspecten die van invloed kunnen gaan zijn op het werken binnen Arduin. Aspecten die gaan over jouw werk. Aspecten waarover de OR zijn advies geeft of instemming op wordt gevraagd.
Praat mee over beleidsbeslissingen en kom in de OR!

Vakbonden
Ben je lid van een vakbond? Dan kán je je ook via je de lijst van de vakbond kandidaat stellen. Dit hoeft dus niet. Alle betrokken bonden zijn reeds geïnformeerd door ons en zullen hun leden informeren over de procedure. De lijsten van de vakbonden moeten uiterlijk 29 september 2016 bij ons binnen zijn.

Digitaal stemmen
Zoals ook bij de vorige (tussentijdse)verkiezingen is gebeurd kunnen jullie je stem digitaal uitbrengen. Dit kan vanaf elke willekeurige plek met internet. Van het verkiezingsbureau ‘WiekiesjijOR’ ontvangen jullie voor de verkiezingen een persoonlijke inlogcode op je Arduin mailadres waarmee je je stem uit kan brengen tijdens de verkiezingen.

Contact verkiezingscommissie
Dit is ons mailadres waar je al je vragen kunt stellen over het OR werk, de verkiezingen, compensatie van OR werk, etcetera: orverkiezingen@arduin.nl

De verkiezingscommissie van de OR

Procedure in een notendop:
-deadline kandidaatstellen: 20 oktober 2016 (deadline lijsten vakbond: 29 september)
-bekendmaking kandidaten: 27 oktober 2016
-mail van ‘WiekiesjijOR’ met inlogcode: 7 november 2016
-verkiezingen: 10 november 09.00 uur—14 november 16.00 uur (digitaal)

OR verkiezingen

Eind dit jaar loopt de zittingsperiode af van de huidige OR af. Dat betekent nieuwe verkiezingen!

Deze zullen plaatsvinden van 10 november-9.00 uur tot 14 november 2016-16.00 uur. Jullie kunnen ook deze keer digitaal je stem uit gaan brengen. Via OR memo’s zullen we jullie de komende maanden informeren over de spelregels. Houd je mail dus in de gaten.

Maar vooral nodigen we jullie uit om vast na te denken over eventuele kandidaatstelling voor de verkiezingen. Er zijn 11 zetels te verdelen. Wil je eerst eens ‘proeven’ hoe de vergadering van de huidige OR verloopt? Je bent dan van harte welkom tijdens een van de komende OR vergaderingen.

Stuur ons svp een mail zodat we weten dat je komt en we je de data door kunnen geven. Wil je meer informatie over het OR lidmaatschap in het algemeen? Zet je vragen op de mail en we geven graag antwoord. Voor alle vragen over de verkiezingen kan je mailen naar orverkiezingen@arduin.nl

De verkiezingscommissie van de OR