Commissies

De ondernemingsraad van Stichting Arduin kent vier commissies. Deze commissies houden zich bezig met een specifiek taakgebied. Voor een nadere omschrijving van de taakgebieden, kunt u terugvinden op de specifieke commissie pagina’s.

Ondernemingsraad Arduin