Financiële commissie

De Financiële Commissie heeft als taak om in voorbereiding voor de OR vergaderingen, financiële stukken te toetsen en beoordelen aan ingezet financieel beleid.
Ook beoordeelt de commissie nieuw beleid op financiële onderbouwing.
De commissie financiën adviseert de OR over begroting, jaarrekening en financieel beleid van Arduin.
De financiële commissie voert indien nodig gesprekken met de financieel manager.

De financiële commissie behandelt en bespreekt:
• Begroting
• Kwartaalcijfers
• Kaderbrief
• Financieel jaarverslag
• Huisvesting/vastgoed
• Beleid- en budgetbewaking.

De financiële commissie bestaat uit de volgende leden:
Huib van Rijn, Ruben Schotanus, Loes Franse

Ondernemingsraad Arduin