FWG commissie

FWG 3.0 Functie Waardering Gezondheidszorg.

Functiewaardering is het volgens een bepaalde methodiek wegen en vervolgens naar zwaarte rangschikken van functies. Het doel hiervan is een rechtvaardige loonsverdeling binnen de sector.

Na het wegen van een functie wordt deze ingedeeld in een zogenaamde functiegroep.

De beloning die aan de functiegroepen gekoppeld is, staat vastgesteld in de cao’s van de betreffende branche.

Een functiebeschrijving beschrijft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de werknemer heeft.

Bezwaarprocedure
Als een medewerk er/ster het niet eens is met de functiebeschrijving van zijn of haar functie, kan hij of zij volgens procedures gemotiveerd bezwaar maken bij de werkgever. De werkgever moet daarop advies vragen aan een speciaal ingestelde commissie (de interne bezwarencommissie (IBC).

Deze wordt gevormd door 2 medewerkers van PO&O en 2 leden van de ondernemingsraad.

Ondernemingsraad Arduin