klankbordgroep

Wij hebben jullie nodig in de klankbordgroep!

De OR leden zijn de ‘ogen en oren’ binnen de organisatie, wij bestaan uit 11 leden en worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Jullie zullen snappen dat we dan niet alles zien en horen, vandaar dat we de klankbordgroep in het leven hebben geroepen.  Door
vragen aan de klankbordgroep voor te leggen, krijgen wij belangrijke informatie. Deze nemen we mee in onze overwegingen, standpunten en eventueel in de overleggen met de Raad van Bestuur.

Wie zoeken we:
Collega’s die bereid zijn om gevraagd en ongevraagd ons van informatie te voorzien.

Wat kun je verwachten als lid klankbordgroep:

  • Door je stem te laten horen oefen je indirect invloed uit op onze overwegingen, standpunten en overleggen.
  • Af en toe ontvang je via de mail een vraag over een algemeen of juist een heel specifiek onderwerp.
  • Ongeveer 2 keer per jaar een uitnodiging voor informeel overleg in de OR vergadering.
  • Met alle informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.

Wat verwachten wij van de klankbordgroep:

  • Antwoord geven op (specifieke) vragen vanuit de OR.
  • Ook bij collega’s op de werkvloer informatie inwinnen en dit meenemen in beantwoording van vragen van de OR.
  • Op eigen initiatief signalen kenbaar maken aan de OR.

Wat voor vragen kun je verwachten:
Bijvoorbeeld:
– Zijn bij jullie de roosters op orde?
– Wat zijn de ervaringen met het verzuimbeleid?
– Wat zijn de eerste ervaringen met de senior supportwerkers?
– Worden jullie geïnformeerd over belangrijke wijzigingen op de werkvloer? Is er sprake van betrokkenheid? Zo ja, op welke manier

Heb je interesse, meld je dan aan!
Dit kan door een mail te sturen naar de OR mailbox: or@arduin.nl
Vermeld daarbij je naam, je cluster en functie.

Download hier onze flyer

Ondernemingsraad Arduin