Samenvatting Overlegvergadering februari

De samenvatting van de overlegvergadering tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad is gereed en is hier te lezen op onze site!

De volledige notulen worden na vaststelling in de eerstvolgende vergadering gepubliceerd.