Verslagen

Op onze website kunt u de verslagen mee lezen van onze vergaderingen. De notulen van de vergaderingen worden na vaststelling in het eerstvolgend overleg geplaatst.

Er zijn verschillende soorten overleg. Het regulier overleg is de (bijna) wekelijkse OR vergadering.  Een keer per maand of tenminste 10 maal per jaar heeft de OR een overlegvergadering met de Raad van Bestuur (OV). 2 keer per jaar wordt een artikel 24 overleg gehouden. Dit is volgens artikel 24 in de WOR (wet op de ondernemingsraden). Dit overleg is bedoeld om terug te kijken op het afgelopen half jaar en een vooruitblik op wat mogelijk komen gaat.
2 keer per jaar wordt een overleg tussen OR en Raad van bestuur bijgewoond door een of meerdere leden van de Raad van Toezicht.

Kort na het overleg wordt alvast een samenvatting gepubliceerd op de website onder nieuwsberichten.

Kijk hier om de notulen te bekijken. Je kan inloggen met je inloggegevens voor je eigen mail of die van je werkplek.
De notulen zijn op deze manier alleen voor medewerkers van Arduin te bekijken.