VGWM / Arbo commissie

Deze commissie houdt zich bezig met: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

Hierbij moet vooral gedacht worden aan het meedenken en (globaal) toetsen of Arduin de verplichtingen die door de wet gesteld worden nakomt. Bijvoorbeeld uit de Wet Poortwachter (verzuim en re-integratie). Ook de cao of een arbocatalogus kan eisen stellen aan het bedrijfsbeleid.

De RIE is een belangrijk onderzoek voor deze commissie. Zoeken naar knelpunten die in de organisatie te vinden zijn, maar ook kijken of er gedaan wordt wat is gezegd.

VGWM is een onderwerp dat voor iedereen belangrijk is, medewerkers, cliënten, maar ook de Raad van Bestuur. Iedereen moet zich aan de eisen houden die hieraan worden gesteld. Deze commissie zet zich in om het belang van VGWM voor de medewerkers te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Veiligheid is het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust en bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen. Onveiligheid is alles wat hierop inbreuk maakt. De risico’s die medewerkers van Arduin lopen zijn bijvoorbeeld de ergonomische risico’s, zoals bijvoorbeeld verkeerd tillen van cliënten

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. Werken in de zorg kan fysiek zwaar zijn, maar ook emotioneel kan het veel energie kosten.

Welzijn is je goed en in balans voelen.
Medewerkers willen zich gezien en gehoord weten, dan voelt men zich serieus genomen. Als jij weet dat je serieus genomen wordt, bevordert dat je welzijn.

Je milieu is je werkomgeving. Zorgen voor een goed milieu is hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Onderdelen zijn: afval scheiden, zuinig met energie.

De VGWM commissie bestaat uit de volgende leden:
Angela van Haasteren, Arjen Thijsseling, Joleen van den Dorpel

 

ARBO commissie
Tevens zijn de leden van de VGWMcommissie lid van de ARBOcommissie Arduin. Naast deze leden maken ook 2 medewerkers van PO & O vanuit de Raad van Bestuur deel uit van deze commissie.

Het voordeel van deze samengestelde commissie (OR en R.v.B.) is dat de overleglijnen korter zijn.

Ondernemingsraad Arduin